Tidligere har jeg beskrevet, hvordan den tyske flyverløjtnant, Victor Mölders den 9. april 1940 ”erobrede” Aalborg helt alene, efter at Aalborg Lufthavn var blevet erobret af tyske faldskærmssoldater. Han fik hjælp af en dansk malkemaskineforhandler, der som chauffør kørte ham fra Aalborg Lufthavn ind til Aalborg, hvor han skulle reservere hotelværelser til 30 tyske jagerpiloter. Som beskrevet nåede han Aalborg, fik reserveret værelserne og kom tilbage over Limfjordsbroen, inden de tyske faldskærmssoldater havde nået at besætte broen.

Flere læsere har efterlyst oplysninger om malkemaskineforhandlerens skæbne. Den kender jeg ikke, men derimod kender jeg Victor Mölders skæbne. Som han har beskrevet i sin selvbiografi, fik piloterne en god modtagelse i Aalborg, og han fik en aftale med en underskøn dansk blondine. Desværre blev det ikke til noget, da han blev kommanderet tilbage til Tyskland for at deltage i angrebet på Frankrig den 10. maj 1940.

Da Frankrig var faldet, deltog han i blitzen mod England. Men den 7. oktober 1940 gik det galt for ham. Hans fly blev angrebet af et engelsk fly og ramt. Han var ikke i stand til at springe ud med faldskærm, så det lykkedes ham at nødlande og var uskadt. Kort tid efter kom det engelske hjemmeværn til stede og anholdt ham; men forinden havde han sat ild til flyet, så det ikke skulle falde i englændernes hænder. Han blev ført til en gård, hvor han blev venligt modtaget og beværtet med te og sandwich.

Kort tid efter blev han afhentet af militæret, der behandlede ham med stor respekt, så under forhøret blev han igen beværtet med te og sandwich samt cigaretter. Det viste sig, at englænderne havde forvekslet ham med hans ældre bror, Werner Mölders, der var berømt og berygtet i England som verdenshistoriens første flyveres, dvs. den første pilot, der havde skudt 100 fjendtlige fly ned. Det gik dog op for englænderne, at det var den forkerte bror, de havde fået fat i. De fortalte også, at de længe havde gennemført en intens jagt på ham. Men det var svært at få ram på ham, da han brugte en særlig angrebs- og afværgeteknik.

Werner Mölders og Adolf Hitler

Flyver-esset Werner Mölders i audiens hos Adolf Hitler

Werner Mölders havde deltaget i Condor Legionen, dvs. den tyske luftflåde, der hjalp general Franco i Den spanske Borgerkrig i årene 1936 – 39, så han havde allerede stor krigserfaring, da 2. Verdenskrig brød ud. Werner Mölders indførte det såkaldte ”Firefinger” angreb, dvs. en såkaldt sværm på kun fire fly, der forholdt sig til hinanden som håndens fire fingre bortset fra tommelfingeren. Det gav det enkelte fly stor manøvremulighed til begge sider, så flyene kunne beskytte hinanden, modsat hvis de som hidtil fløj ved siden af hinanden. Systemet var så effektivt, at det også blev indført af englænderne.

Werner Mölders fik tildelt ridderkorset med diamanter af Hitler og udnævnt til oberst, selvom han kun var 28 år. Han omkom den 22. november 1941 ved et flystyrt i Breslau, da han var på vej til en begravelse for en kollega. Efter krigen blev en destroyer, en militærbase og en kampeskadrille samt talrige gader opkaldt efter ham. Men i 2005 vedtog Den tyske Forbundsdag, at alle navne på piloter, der havde deltaget i Condor Legionen, skulle fjernes. Så Werner Mölders navn blev fjernet, trods voldsomme protester, bl.a. fordi han havde været en aktiv katolik og ikke nazist, ligesom han ikke havde deltaget i angrebet på Guernica.

Victor Mölders var krigsfange i seks år og blev overført til Canada i januar 1941. Der fortalte lejrlederen ham om broderens død. Den 22. november 1946 blev han løsladt efter seks års fangenskab.

Under sit fangenskab havde han forsøgt at få en uddannelse, og det lykkedes. Victor Mölders fik intensiv undervisning af en medfange, der var en højtuddannet arkitekt, og da han kom tilbage til Tyskland, var han i stand til at består arkitektskolernes afgangsprøve. Så i 1947 kunne han begynde en 30årig karriere som en anerkendt arkitekt.

Ved et besøg i Londons Imperial War Museum så Victor Mölders billeder af broderen Werner, som blev beskrevet som en af Tysklands dygtigste piloter og hyldet som opfinderen af den revolutionerende nye kampteknik.