Jeg bliver forarget, når man i vore dage taler om udkantsområder i Danmark. Jeg bliver også forarget, når nogle skole- og gymnasieelever ikke passer deres skolegang og er utilfredse trods de store muligheder, som vort samfund i dag giver dem. Det
tyder på forkælelse! For bare to generationer siden var forholdene helt anderledes.
For nogle dage siden læste jeg en nekrolog over den tidligere sognepræst og formand for Indre Mission, Lindhardt Jensen. Han blev født i Brovst i 1929, da Brovst og Øster Han Herred var et virkeligt udkantsområde, og hans vej til at blive præst blev i høj grad banet af byens daværende førstelærer, Chr. Knudsen, der uden tvivl er den mest betydningsfulde skolemand, der har været i Øster Han Herred.
Muligheden for ungdommen i Øster Han Herred for at få en boglig uddannelse var dengang meget små. Hvis man f.eks. skulle have en realeksamen, skulle man bo i nærheden af jernbanen, så man kunne komme på realskole i Åbybro eller Fjerritslev. Samtidig skulle forældrene have råd til at betale transporten, skolepengene og skolebøgerne. Ville man efterfølgende have en studentereksamen, var det eneste gymnasium Katedralskolen i Aalborg, der skulle dække hele Aalborg og omegn. Senere og indtil 1960’erne havde unge fra Han Herred, Læsø og Samsø fortrinsret til kostafdelingen på Viborg Katedralskole.
Den 19. april 1943 midt under besættelse blev der holdt et møde i Brovst, hvis formål var at oprette et privat, toårigt præliminærkursus. (Præliminærkursus med almindelig forberedelseseksamen kunne vare fra et til fire år med fuldt pensum, mindst svarende til den femårige realeksamens). Det var førstelærer Chr. Knudsen, der tog initiativet til mødet.
På dette tidspunkt tilbød fire af egnens lærere med Chr. Knudsen i spidsen at overtage kursusset for egen regning og risiko. Man oprettede derefter en præliminærklasse for elever fra det 14. år med start 1943 og med Chr. Knudsen som forstander. Der var 10 elever på holdet i alderen fra 14 til 30 år. Efter to års hårdt slid tog de præliminæreksamen i 1945, men da skolen endnu ikke havde fået eksamensret, blev eleverne eksamineret i Aalborg af fremmede eksaminatorer og censorer!
Denne eksamen blev springbrættet for to af de yngste af eleverne til en akademisk karriere. Lindhardt Jensen var landmandssøn fra Vilsbæk, og allerede som 14årig havde han besluttet, at han ville være præst. Han fortsatte som så mange andre fra indre missionske hjem på studenterkursus i Rønde og tog også studentereksamen på kun to år, hvorefter han læste teologi. Hans klassekammerat, Carl Jensen, var den eneste, hvis far var arbejdsmand og den eneste, der havde ¾ friplads. Hans mor arbejdede på Brovst Fjerkræslagteri og udtalte, at hun ville blive ved med at arbejde, indtil alle hendes børn havde fået en uddannelse. Det kom også til at ske. - Carl Jensen sluttede som stadsdyrlæge i Holstebro!
Chr. Knudsen var forstander for præliminærkursusset indtil 1950 samtidig med, at han var en dygtig og højt respekteret førstelærer. Samtidig var han også forstander for Brovst Tekniske Skole og Brovst Handelsskole. Alle tre skoler holdt til i den samme bygning, som utallige skoleelever og lærlinge fra hele egnen cyklede til, ofte fra den yderste klit, for at få en eksamen og dermed en uddannelse. De tre skolers betydning for egnens ungdom og erhvervsliv kan ikke overvurderes.

En af dem, der kom cyklende, var Knud Børge Pedersen, hvis forældre havde et husmandsbrug. Når han efter skoletid sad og læste lektier på sit loftsværelse, kunne han se forældrene kravle på jorden og luge roer. Dette syn var det mest motiverende for ham til at passe sin skole, for det var ikke en selvfølge, at han sad der. Han blev senere dyrlæge, dr. veterinær og direktør for Serumlaboratoriet. Gennem forældrenes frygt for sygdom blandt dyrene, faldt dyrlægestudiet naturligt for ham.

Chr. Knudsen blev i 1951 skoleinspektør på den nye, store kommuneskole i Brovst, men han døde allerede i 1955, kun 61 år gammel. Han var simpelthen slidt op. Der er al mulig grund til at mindes denne fremragende lærers store indsats og betydning, og jeg har derfor foreslået byrådet i Jammerbugt Kommune, at man opkalder en vej i Brovst efter Chr. Knudsen. Jeg har efterfølgende fået det positive svar, at den næste, nye vej i Brovst skal hedde ”Chr. Knudsens Vej”. – Bedre sent end aldrig.

(28. dec. 2010)