Det danske sprog er trængt af engelsk, og kulturradikale kredse latterliggør den nye, danske kulturkanon. Det er derfor værd at mindes Sønderjyllands største personlighed i tyskertiden, H.P. Hanssen. Han vidste, hvad det danske sprog og den danske kultur betød for dette at være dansk under nationalt pres, og hans indsat fik afgørende betydning for, at den nordligste del af Slesvig stemte sig hjem til Danmark i 1920.
Hans Peter Hanssen blev født i 1862 på gården Nørmølle ved Alssund, to år før katastofen på Dybbøl Banke i 1864 og det efterfølgende tab af hele Slesvig op til Kongeåen. Slesvig eller Sønderjylland blev tysk og sønderjyderne blev tyske statsborgere. De første år efter denne katastrofe udvandrede rigtig mange til Danmark eller til USA, og især mange 17 årige mænd rejste bort for at undgå session og den tyske militærtjeneste. Denne udvikling var farlig for den dansksindede befolkningsdel, for de udvandrede mistede retten til deres hjemstavn og de fædrene gårde, som i vid udstrækning blev overtaget af tyskere.
En aften omkring i 1879 stod den 17 årige H.P. Hanssen og så ud over det smukke Alssund og overvejede, om han også skulle udvandre eller blive og dermed beholde retten til sin hjemstavn. Han valgte at blive, og det blev begyndelsen til et holdningsskifte i den danske folkegruppe. De unge blev i Slesvig, selvom prisen var høj. De måtte gennemføre den hårde, treårige tyske militærtjeneste, ofte på kaserner langt fra hjemmet ved grænsen til Rusland. Den højeste pris betalte de dog i 1. Verdenskrig, hvor der deltog 30.000 danskere. Ca. 6.000 af dem faldt, og endnu flere blev såret. Enhver kirkegård syd for Kongeåen har sin mindesten for sognets faldne.
H. P. Hanssen blev sønderjydernes absolut største lederskikkelse. Han var fra begyndelsen klar over, at det danske sprog og den danske kultur var forudsætningerne for, at den danske befolkningsdel kunne klare sig i den nationale kamp i Slesvig, hvor tyskerne førte en stadig hårdere fortyskningspolitik. H. P. Hanssen grundlagde Vælgerforeningen for Nordslesvig, Nordslesvigs Skoleforening og avisen Hejmdal i Åbenrå, og han var i mange år avisens redaktør.

H.P. Hanssen taler på Dybbøl ved Danmarks genforeningsfest den 11. juli 1920

H.P. Hanssen taler på Dybbøl ved Danmarks genforeningsfest den 11. juli 1920

H. P. Hanssen blev medlem af både Den preussiske Landdag og den Den tyske Rigsdag i Berlin, hvor han brød med den hidtidige protestpolitik og opnåede mange positive resultater. Tre uger før 1. Verdenskrig sluttede i 1918, rejste han krav i Rigsdagen om Nordslesvigs genforening med Danmark ved en folkeafstemning, og det blev imødekommet. Det er derfor værd at understrege, at afstemningen i Slesvig og Nordslesvigs efterfølgende genforening med Danmark ikke var et resultat af den elendige Versaillesfred, Det var måske en af årsagerne til, at Hitler ikke krævede Nordslesvig ”Heim ins Reich”.

Efter genforeningen i 1920 blev H.P. Hanssen minister for Sønderjylland og senere medlem af Folketinget. En af de vanskeligste opgaver var at opbygge et dansk skolevæsen. Eksempelvis var landsbyen Ravsted i nærheden af Tinglev en udpræget tysk by, der gik under navnet Det lille Berlin. For at ændre denne situation udvalgte H.P. Hanssen en særlig dygtig lærer til at varetage den vanskelige post som dansk lærer i Ravsted. Valget faldt på Christian Demuth, der som så mange andre kongerigske lærere drog til det genvundne land af idealistiske grunde. På et senere tidspunkt kom H.P. Hanssen på besøg og forærede ved denne lejlighed Chr. Demuth en globus.
Senere blev Chr. Demuth forstander på den nyoprettede Nordborg Slots Efterskole. Chr. Demuth tog globussen med til Nordborg, og da han rejste fra efterskolen, blev han efterfulgt som forstander af min onkel, Boye Andersen, der fik globussen med i købet. Da min onkel efter mange års virke gik på pension, forærede han mig globussen. Den står nu på en hædersplads i min stue som et minde om en flig af Sønderjyllands historie og i særlig grad om H.P. Hanssen, der opnåede at være medlem af tre parlamenter og blive dansk minister. Det er helt fortjent, at H.P. Hanssens billede hænger på Christiansborg i dronningens modtagelsesværelse, blandt de allerstørste danskere gennem tiden.
(11. april 2009)