For nyligt hørte jeg det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Nordjylland, Flemming Møller Mortensen, holde et godt foredrag. Han understregede bl.a. historiens store betydning for den nationale sammenhængskraft, ligesom han erklærede sin store kærlighed til folkekirken.

Jeg studsede, da jeg hørte disse udtalelser og endnu mere, da jeg erfarede, at Flemming Møller Mortensen både er medlem af Folketingets kirkeudvalg og af kulturudvalget. Hans udtalelser passede simpelthen ikke til den politik, som hans regering fører. For den nye regering har fra den allerførste dag gennemført et frontalangreb på den danske, kristne kultur og dermed historie.

Den socialdemokratiske undervisningsminister har besluttet, at folkeskolerne og gymnasierne ikke behøver at følge de kanoner eller 29 faste emner i historie, som den tidligere regering fik gennemført. To af emnerne var Krigen 1864 og Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Disse emner behøver lærerne nu ikke længere at undervise eleverne i!

Tilsyneladende hører den radikale kulturminister til de årgange, der har fået en dårlig historieundervisning i skolen, eller også er han præget af den sædvanlige, radikale nedgøring af de nationale, danske værdier. For han har i allerhøjeste grad vist foragt for Sønderjyllands historie under det tyske herredømme i årene 1864 til 1920.

Den danske kirkegård i Braine

Den danske kirkegård i Braine

Under 1. Verdenskrig 1914 – 18 var ca. 30.000 mænd fra Nordslesvig (nutidens Sønderjylland) tvunget til tysk krigstjeneste, og de fleste kom til Vestfrontens skyttegrave i Frankrig og Belgien. Flere end 5.000 omkom i Den store Krig og 4.000 blev invalideret.

I Braine i Frankrig blev der i 1924 oprettet en særlig soldaterkirkegård for faldne sønderjyder, og kirkegården var en gave til Danmark fra den franske stat. I årtier blev der arrangeret busrejser fra Sønderjylland til denne og andre kirkegårde i Frankrig, hvor der ligger sønderjyder begravet, og kirkegården i Braine er det vigtigste oplevelsessted for de talrige danskere, der fortsat vil se de steder, hvor deres slægtninge var sendt til som soldater.

Gravsten i Braine over sønderjysk soldat

Dansk gravsten i Braine

Mange af de faldne sønderjyder fik dog ikke en grav eller en gravsten, da de aldrig blev fundet. De endte måske i et af ”benhusene” som det i Verdun, der rummer resterne af 130.000 ukendte soldater.

– Et tal, der fortsat stiger!

I 2014 er det 100 år siden, at 1. Verdenskrig brød ud. I den anledning fik den tidligere regering i samarbejde med Museum Sønderjylland afsat 1,5 millioner kroner på finansloven til at restaurere den danske kirkegård i Braine. Der skulle også opsættes glasplader, hvor alle de 5.230 dræbte sønderjyders navne skulle indgraveres. Derved ville de mange besøgende kunne finde navnene på deres dræbte slægtninge uanset hvor, de blev begravet, eller om deres lig aldrig blev fundet.

Der er allerede brugt flere hundrede tusinde kroner på forarbejdet, som Museum Sønderjylland og mange frivillige har deltaget i. Bl.a. har man gennempløjet arkiver og besøgt de 125 sønderjyske kirkegårde, der alle har en mindesten for sognets faldne i Den store Krig.

Den radikale kulturminister har strøget resten af bevillingen på godt 1 million kroner til projektet, og det har skabt forståelig vrede i Sønderjylland. Derimod kunne ministeren godt bruge 4 millioner kroner på at restaurere et dansk udstillingslokale i FN-bygningen i New York.

Ministerens beslutning er en hån mod de 5.230 dræbte sønderjyder, hvoraf hovedparten var dansksindet. Soldaterne ofrede deres liv for en sag, der ikke var deres for at bevare retten til at være danske i deres hjemstavn. Belønningen kom i 1920, da et flertal på 75 % i Zone 1 stemte Nordslesvig hjem til Danmark, men den glæde skulle de dræbte soldater ikke opleve.

Sønderjyske politikere har kaldt ministeren i samråd, og forhåbentlig får de ham til at ændre holdning, så projektet i Braine kan blive gjort færdigt. Jeg går også ud fra, at Flemming Møller Mortensen vil presse på for at få ministeren til at skifte holdning. Det skylder vi de døde soldaters minde og deres talrige slægtninge i Sønderjylland og i det øvrige land.

Uanset udfaldet af dette samråd står kulturministeren tilbage som den store taber. Han har afsløret en fornærmende mangel på historisk viden og samtidigt udvist foragt for Sønderjyllands historie og sønderjydernes kamp for at komme hjem til Danmark. En kamp, som soldaterkirkegården i Braine er et smukt og vigtigt symbol på.

(2. juni 2012)